Ons aanbod

Nieuws

Aangescherpte regeling meerijden met WRM-examen fase 1B (praktijkrit)

Op basis van WRM-bericht 152a uit 2010 was het meerijden van een ople...Lees verder

Inzet van tablets bij WRM-examens Fase 1b (rijproeven)

Met ingang van september 2019 zullen onze examinatoren bij het afnemen van de ri...Lees verder

Vragen naar aanleiding van voorgenomen wijzigingen rijonderricht

Naar aanleiding van de internetconsultatie betreffende de op stapel staande wijz...Lees verder

Wijziging WRM-theorielocaties

IBKI heeft besloten om met ingang van 1 september 2019 geen theorie-examens WRM ...Lees verder

Vernieuwde Rijprocedure B

Dit jaar is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Rijprocedure B. Voor de beo...Lees verder

IBKI ontvangt haar excellente APK-Keurmeesters uit 2018

22 mei jl. ontving IBKI in Nieuwegein haar beste APK-Keurmeesters welke in 2018 ...Lees verder