‘’IBKI voert haar publieke taken op een doeltreffende en doelmatige wijze uit’’

Deze uitspraak doet de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga, in een brief die zij op 17 september jl. aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
In de brief worden de resultaten samengevat van een onderzoek dat het onafhankelijke bureau EC O&P in mei en juni heeft uitgevoerd naar het functioneren van IBKI. De wet die betrekking heeft op de zogenaamde zelfstandige bestuursorganen – IBKI is zo’n ZBO – schrijft voor dat dit onderzoek elke vijf jaar wordt gehouden.

 

De minister heeft met haar uitspraak de hoofdconclusie van de onderzoekers overgenomen. Om tot deze conclusie te komen, heeft het onderzoeksbureau de volgende vier vragen gesteld en positief beantwoord:

  • Is IBKI solide genoeg om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen?
  • Is de kwaliteit van de examens toereikend?
  • Is de kwaliteit van het proces van examineren toereikend?
  • Is de bedrijfsvoering van IBKI adequaat?

 

De onderzoekers hebben geen aanbevelingen voor wijziging van het beleid en/of de uitvoering van de examentaken door IBKI gedaan. Wel worden in het rapport enkele ‘aandachtspunten’ genoemd. De minister schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat zij hierover met IBKI in overleg zal treden.
Voor meer informatie zijn de brief en het rapport hier terug te lezen.

[PDF] Evaluatie IBKI 2018 (281 kB)

[PDF] Rapportage Wettelijke evaluatie IBKI (75 kB)