Examen Bevoegdheidsverlenging verandert

Voor het examen APK-bevoegdheidsverlenging staan twee wijzigingen op stapel:

  • de overstap naar een ander afnamesysteem
  • de loskoppeling van het praktijk- en theoriedeel

Deze wijzigingen worden vanaf het einde van het eerste kwartaal 2022 gefaseerd doorgevoerd en naar verwachting medio juli 2022 afgerond.

Nieuw afnamesysteem
De overgang naar een ander toets afnamesysteem, dat onder andere ook door universiteiten, hoge scholen en ROC’s wordt gebruikt, heeft voor de deelnemers geen gevolgen. Een iets andere lay-out zal misschien opvallen, maar voor mensen met dyslexie bijvoorbeeld beschikt het over een handige tool. Je kunt makkelijk wisselen naar een ander en groter lettertype wat de leesbaarheid vergroot. Wij gebruiken dit nieuwe systeem al bij  het examen keurmeester Landbouwvoertuigen (APK3) en daar werkt het naar tevredenheid.

Theorie en praktijk worden gesplitst
Dit is een tegemoetkoming aan het verzoek om meer inzicht te krijgen in de resultaten van het praktijkgedeelte. Met de splitsing tussen theorie en praktijk wordt de score op de praktijkvragen verduidelijkt. Antwoorden op de praktijkvragen worden niet vrijgegeven omdat er een beperking is qua materiaal, ruimte en de hoeveelheid vragen die je over een object of voertuig kunt stellen. Op de theorievragen wordt wel feedback gegeven. Voorheen was het mogelijk om direct na een onderwerp de fout beantwoorde vragen in te zien. Voortaan kunnen deelnemers na afloop van het examen de fout beantwoorde vragen inzien. De beschikbare tijd voor het theoriedeel en het inzien van de fout beantwoorde vragen blijft 1,5 uur.

Cesuur
De normering (cesuur) voor het examen bevoegdheidsverlenging blijft ongewijzigd maar compensatie binnen vragenblokken is niet meer mogelijk door de splitsing van de praktijk en de theorie. Je krijgt in totaal 6 vragenblokken en deze moeten allemaal met een voldoende worden afgesloten. In de resultatenlijst worden de behaalde resultaten in een cijfer weergegeven en niet meer in een percentage. Om een 5,5 te behalen voor een onderdeel moet je 70% van de vragen goed hebben beantwoord. Bij een onvoldoende moet het gehele examen opnieuw worden afgelegd. Vrijstelling en compensatie van de diverse onderwerpen is nog steeds niet mogelijk. De praktijkvragen worden over het algemeen goed gemaakt. Voor de keurmeesters die voorheen met goede cijfers slaagden voor het examen Bevoegdheidsverlenging verandert er niet veel. APK-keurmeesters, die met de hakken over de sloot het examen behaalden, zullen voortaan misschien een tandje moeten bijzetten.

Welke vragen scoren minder goed?
Uit analyses blijkt dat vragen over de remmentestbank en roestschades matig scoren, evenals de bijbehorende berekeningen. Wat ook opvalt is dat vragen over keuringseisen, die in de afgelopen jaren zijn gewijzigd en nieuwe keuringseisen, als lastig worden ervaren. Vragen gesteld over EOBD, emissiewaardes, controle apparaat (tachograaf), remvertraging en drukproef scoren ook opvallend minder.

Tip: lees de vragen goed en raadpleeg bij twijfel de APK-Regelgeving, de online Regelgeving of de lesstof van je opleider. Je kunt tenslotte niet alles weten.