Examens MBO Mobiliteitsbranche

Examenontwikkeling MBO-mobiliteit

Stichting Examens Mobiliteitsbranche (Stem) ontwikkelt examenproducten voor alle mbo-kwalificaties in de mobiliteitsbranche. Het gaat om Proeven van Bekwaamheid, toetsen voor (beroepsgerichte) theorie en moderne vreemde talen, generiek Nederlands met branchekleuring, en BPV-beoordelingsinstrumenten. De bij Stem aangesloten scholen bepalen zelf of zij deze examens in eigen beheer uitvoeren, of de uitvoering als dienst inkopen bij een examenleverancier.

 

Examenuitvoering MBO Mobiliteitsbranche

Scholen kunnen ervoor kiezen om de Proeven van Bekwaamheid door de examenleverancier IBKI laten uitvoeren.  Daarover vindt u hieronder meer informatie.

 

Betaling en stimulering proeve van bekwaamheid

Het examineren van mbo-studenten is de verantwoordelijkheid van de school. De school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde examens. Voornamelijk worden de IBKI-proeven van bekwaamheid door de school geboekt. IBKI factureert maandelijks de kosten van de proeven per student aan de school. Wanneer de student slaagt voor zijn proeve bij IBKI, betaalt het opleidings- en ontwikkelingsfonds OOMT een OOMT-stimulering aan de school. De branche ondersteunt zo de mogelijkheid om de examinering voor alle scholen op dezelfde, hoogwaardige wijze uit te voeren. Wanneer een student een onvoldoende haalt, ontvangt de school geen OOMT-stimulering.

Hoewel het mogelijk is dat studenten en leerbedrijven zelf de examens boeken, gebeurt dat in de regel niet. Zij hebben in die gevallen ook geen recht op de OOMT-stimulering indien de student de proeve positief afsluit.

 

Proeven van Bekwaamheid

Extra begeleiding bij Proeve van Bekwaamheid

Wij hebben bij de uitvoering Proeven van Bekwaamheid een aantal standaard aanpassingen bij persoonlijke aandoeningen van deelnemers. Welke dat zijn lees je hieronder. Deze staan ook standaard in Mijn IBKI bij de aanmelding.

 • ADHD/ADD
  Wij begeleiden de deelnemers tijdens de proeve intensiever en zorgen voor een zo rustig mogelijke examenomgeving zodat de deelnemer zo min mogelijk wordt afgeleid.
 • Autisme
  Afhankelijk van de aanvraag op het hieronder genoemde formulier bieden we passende (mogelijkheden voor) begeleiding.
 • Dyscalculie
  Extra begeleiding bij het lezen van (technische) instructies met cijfers. Zo nodig verstrekken wij een calculator.
 • Dysfasie
  We begeleiden de deelnemer met lezen en lichten waar nodig instructies mondeling toe.
 • Faalangst
  Extra begeleiding tijdens de Proeve door de deelnemer eerder voorstellen aan de beoordelaar en overige commissieleden ruim voor aanvang van de Proeve.

Staat er een bepaalde aandoening niet bij of zijn er andere begeleidingswensen, neem dan contact op met [email protected].