Examens MBO Mobiliteitsbranche

Examenontwikkeling MBO-mobiliteit

Stichting Examens Mobiliteitsbranche (Stem) ontwikkelt examenproducten voor alle mbo-kwalificaties in de mobiliteitsbranche. Het gaat om Proeven van Bekwaamheid, toetsen voor (beroepsgerichte) theorie en moderne vreemde talen, generiek Nederlands met branchekleuring, en BPV-beoordelingsinstrumenten. De bij Stem aangesloten scholen bepalen zelf of zij deze examens in eigen beheer uitvoeren, of de uitvoering als dienst inkopen bij een examenleverancier.

 

Examenuitvoering MBO Mobiliteitsbranche

Scholen kunnen ervoor kiezen om de Proeven van Bekwaamheid door de examenleverancier IBKI laten uitvoeren.  Daarover vindt u hieronder meer informatie.

 

Betaling en stimulering proeve van bekwaamheid

Het examineren van mbo-studenten is de verantwoordelijkheid van de school. De school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde examens. Voornamelijk worden de IBKI-proeven van bekwaamheid door de school geboekt. IBKI factureert maandelijks de kosten van de proeven per student aan de school. Wanneer de student slaagt voor zijn proeve bij IBKI, betaalt het opleidings- en ontwikkelingsfonds OOMT een OOMT-stimulering aan de school. De branche ondersteunt zo de mogelijkheid om de examinering voor alle scholen op dezelfde, hoogwaardige wijze uit te voeren. In 2019 bedraagt de stimuleringsbijdrage 80% van de kosten van één proeve van bekwaamheid. Wanneer een student een onvoldoende haalt, ontvangt de school geen OOMT-stimulering.

Hoewel het mogelijk is dat studenten en leerbedrijven zelf de examens boeken, gebeurt dat in de regel niet. Zij hebben in die gevallen ook geen recht op de OOMT-stimulering indien de student de proeve positief afsluit.

 

Proeven van Bekwaamheid

Digitale beoordeling Proeve van Bekwaamheid

Vanaf 1 november zullen de Proeven van Bekwaamheid voor de kwalificatie Eerste Autotechnicus, kerntaak Reparatie, digitaal worden beoordeeld. Wat dat betekent en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in deze video.
 
Via onderstaande links vindt u informatie over de kwalificaties waarvoor IBKI op dit moment de Proeven van Bekwaamheid voor diverse scholen uitvoert. Staat de kwalificatie waarvoor u een Proeve zou willen laten uitvoeren er niet tussen? Neem dan contact op met IBKI voor overleg.