Examens MBO Mobiliteitsbranche

Examenontwikkeling MBO-mobiliteit

Stichting Examens Mobiliteitsbranche (Stem) ontwikkelt examenproducten voor alle mbo-kwalificaties in de mobiliteitsbranche. Het gaat om Proeven van Bekwaamheid, Beroepsvaardigheidsexamens, toetsen voor (beroepsgerichte) theorie en moderne vreemde talen, generiek Nederlands met branchekleuring en BPV-/BHE beoordelingsinstrumenten.
De bij Stem aangesloten scholen bepalen zelf of zij deze examens in eigen beheer uitvoeren of de uitvoering als dienst inkopen bij een examenleverancier.

 

Examenuitvoering MBO Mobiliteitsbranche

Scholen kunnen ervoor kiezen om de Proeven van Bekwaamheid door de examenleverancier IBKI laten uitvoeren.

 

Deskundigheidsbevordering examinatoren MBO examens

Op donderdag 10 november 2022 mochten wij eindelijk, na een paar ‘corona’ jaren, onze MBO bijscholingsdag weer live organiseren.
Voor een groep van bijna 70 MBO examinatoren hebben wij een leerzame dag georganiseerd met verschillende workshops.

Om je een indruk te geven van deze dag, hebben wij een korte video gemaakt.

 

Betaling en stimulering Proeve van Bekwaamheid/Beroepvaardigheidsexamens

Het examineren van mbo-studenten is de verantwoordelijkheid van de school. De school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde examens. Voornamelijk worden de IBKI-proeven van bekwaamheid/Beroepsvaardigheidsexamens door de school geboekt. IBKI factureert maandelijks de kosten van de examens per student aan de school. Wanneer de student slaagt voor zijn examen bij IBKI, betaalt het opleidings- en ontwikkelingsfonds OOMT een OOMT-stimulering aan de school. De branche ondersteunt zo de mogelijkheid om de examinering voor alle scholen op dezelfde, hoogwaardige wijze uit te voeren. Wanneer een student een onvoldoende haalt, ontvangt de school geen OOMT-stimulering.

Hoewel het mogelijk is dat studenten en leerbedrijven zelf de examens boeken, gebeurt dat in de regel niet. Zij hebben in die gevallen ook geen recht op de OOMT-stimulering indien de student het examen positief afsluit.

 

Extra begeleiding bij Proeve van Bekwaamheid/Beroepvaardigheidsexamens

Mede vanwege de wet op de privacy zal IBKI niet meer vragen naar wat de reden is dat examendeelnemers extra tijd nodig hebben om hun examen af te leggen. Dat betekent dat wij de volgende wijzigingen hebben doorgevoerd:

 • Faalangst wordt: Extra Begeleiding.
  Voor aanvang de deelnemer voorstellen aan de beoordelaar en overige commissieleden en extra begeleiding.
 • ADHD/ADD en Autisme wordt: Extra Ondersteuning.
  Deelnemer tijdens de Proeve begeleiden en zorgen dat hij of zij niet afgeleid raakt.
 • Dyslexie wordt: Begeleiding met lezen.
  Begeleiden met lezen, verlenging leestijd met 30%.
 • Kleurenblind wordt: Ondersteunen met kleuren.
  Deelnemer ondersteunen in het vaststellen van kleuren.
 • Dyscalculie wordt: Begeleiden met Cijfers.
  Begeleiden met in cijfers vermelde instructies.

Daarnaast is er in deze lijst voor de Beroepsvaardigheidsexamens, de mogelijkheid opgenomen voor een EV examen. In dat geval zal een deelnemer alleen niet-brandstof gerelateerde examenopdrachten krijgen.

Als er naast bovenstaande mogelijkheden nog andere begeleiding of iets dergelijks nodig is, neem dan contact op via info@ibki.nl.

In ‘Mijn IBKI’ bij de aanmelding, ziet er dat er nu als volgt uit: