Motorfietstechnicus (MFT)

Handleiding Proeve van Bekwaamheid

In de Handleiding Proeve van Bekwaamheid staat alle algemene informatie over Proeven van Bekwaamheid. Je leest er bijvoorbeeld hoe het afleggen van een Proeve verloopt. Deze handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer kun je opvragen bij je school.

 

Proeve-opdrachten

Op de Lijst met mogelijke Proeve-opdrachten staan de opdrachten die je tijdens je Proeve bij IBKI zou kunnen krijgen. Dit zijn allemaal dingen die je als beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen.  Welke van de opdracht(-en) je uiteindelijk echt moet uitvoeren tijdens de Proeve, hoor je op de dag van de Proeve.

 

Voorbeeld controlelijsten

Voor het uitvoeren van de proeve aflevering en de proeve onderhoud volgens de herziene kwalificatie ontvangt u bij de werkorder de volgende controlelijsten.

 

Handleidingen test- en meetapparatuur

Tijdens sommige onderdelen van de Proeve van Bekwaamheid gebruikt je test- en meetapparatuur. Hieronder staan de handleidingen van test- en meetapparaten die bij IBKI gebruikt kunnen worden bij je Proeve. Als je wilt, kun je deze bestuderen. Dan weet je alvast wat je kunt verwachten. Maar je hoeft de handleidingen niet uit je hoofd te leren: je mag er tijdens de Proeve ook gewoon dingen in opzoeken.

 

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid

Tijdens de Proeve van Bekwaamheid gebruikt de examinator een beoordelingsformulier. Aan de hand hiervan bepaalt hij of je slaagt. Jouw school heeft een blanco exemplaar van het beoordelingsformulier. Vraag hierom en bestudeer het goed. Dan weet je waar de examinator op gaat letten. Hier kun je je dan op voorbereiden.

 

Regels

Als je een Proeve van Bekwaamheid aflegt, moet je je aan de regels van IBKI houden. In de Regeling Proeve van Bekwaamheid lees je wat je tijdens de Proeve wel en niet mag en moet doen.

 

Heb je dyslexie of een andere beperking die van invloed kan zijn op de Proeve van Bekwaamheid?