Aanvraag extra begeleiding

Bij de aanmelding van een student voor een praktijkexamen kan je aangeven welke extra begeleiding deze student bij het examen nodig heeft. Dit kan je doen door ‘Aanpassing’ aan te vinken bij de aanmelding.
Als een student meer dan de ‘standaard’ begeleiding nodig heeft, kan je een verzoek hiervoor mailen naar info@ibki.nl.
Er zal dan in overleg gekeken worden welke mogelijkheden er zijn.