BVE Reparatie Basis en Allround in 2 delen

IBKI zal de 2 Beroepsvaardigheidsexamens Reparatie voor zowel Basis technicus als Allround technicus apart gaan aanbieden. Beide examens kunnen op één dag worden afgenomen. Bij een mogelijk onvoldoende resultaat van één van de Reparatie examens, hoeft alleen dat betreffende examen te worden herkanst.

De verwachting is dat de BVE’s Reparatie voor Basis technicus uiterlijk februari 2023 beschikbaar zullen zijn.