Certificaten Technisch specialist PA en BA

Zoals gebruikelijk verstrekken wij bij elke positief uitgevoerde Proeve een certificaat. Echter is dat niet goed gegaan bij de certificaten voor Technisch Specialist PA en BA. Dit gaan wij, met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2020, alsnog rechtzetten. In de komende weken worden de certificaten voor zowel Diagnose Mechanisch als Diagnose elektronisch verstuurd.