Cijfers in Mijn IBKI in plaats van o/v/g

Vanaf 1 november zal het door de deelnemer behaalde resultaat van een Proeve van bekwaamheid als cijfer ingevuld worden in Mijn IBKI. Meerdere scholen hadden hierom gevraagd en wij voldoen graag aan dit verzoek.
Deelnemers zullen het certificaat van IBKI ontvangen wanneer het behaalde cijfer van de Proeve gelijk of hoger is dan 5,5.