Corona coulanceregeling eindigt per 1 juni 2022

We zijn gelukkig al enige tijd aan het examineren zonder coronamaatregelen. Dit houdt in dat de bestaande corona-coulanceregeling met ingang van 1 juni 2022 zal komen te vervallen.
Met ingang van die datum zal IBKI de inschrijfvoorwaarden hanteren zoals die golden vóór de lockdown.