De IBKI examencoach

Tijdens de afname van de mbo-examens is vanuit IBKI altijd een examencoach aanwezig. Deze coach is er voor de deelnemers.
Bij de legitimering wijzen wij de deelnemers er nadrukkelijk op dat, als zij het niet eens zijn met de uitleg van hun beoordelaar (bijvoorbeeld over een onvoldoende uitgevoerd examen), zij altijd aan hun beoordelaar kunnen aangeven dat zij de examencoach erbij willen hebben.
De examencoach stelt zich neutraal op en zal op basis van de informatie van de deelnemer en de beoordelaar een advies uitbrengen. Dit advies wordt in de beoordelingsrapportage opgenomen en mede ondertekend door de examencoach.
De examencommissie van de school stelt het uiteindelijke resultaat vast.

Wijs je studenten vooral op deze mogelijkheid. Het is namelijk veel prettiger voor alle partijen als een eventueel probleem of vraag ter plekke kan worden opgelost of verduidelijkt.