Digitale beoordelingen

Vanaf vandaag zullen, op de tweewieler examens na, alle beoordelingen digitaal gaan plaatsvinden! Dat is natuurlijk een mooie mijlpaal. En ook: op de resultatenlijst en het beoordelingsformulier staat voortaan ook de context vermeld!
Wij hopen begin volgend schooljaar ook de tweewielerexamens digitaal te gaan beoordelen