Engels

In navolging op de Stem Nieuwsbrief van 7 maart jl. over het aftoetsen van een moderne vreemde taal, zal IBKI Engelse werkplaatsdocumentatie of Engelse handleidingen verstrekken bij de BVE 4 en BVE 5 (Diagnose Mechanisch en Diagnose elektr(on)isch) examens van Allround technicus.
IBKI voldoet hiermee aan het uitgangspunt in het Stem servicedocument:
‘In de kaders en richtlijnen van Stem is bepaald dat exameneenheden zo volledig mogelijk en binnen een reële context geplaatst dienen te worden.

Dat betekent dan ook dat er door de school geen apart Engels (theorie) examen hoeft te worden afgenomen.