Examenopdrachten Technisch specialist (PA), BVE 3 en BVE 4

In aansluiting op het bericht ‘Examenopdrachten nieuw kwalificatiedossier’ is IBKI met de ontwikkelgroep van Technisch specialist, context personenauto, in gesprek geweest voor nieuwe examenopdrachten voor BVE 3 en BVE 4.
Voor BVE 4 (Diagnose elektr(on)isch) zijn op dit moment geen wijzigingen nodig v.w.b. de technisch inhoudelijke kant van het examen.
Voor BVE 3 (Diagnose mechanisch) zullen wel andere opdrachten worden ingezet. De ‘oude’ mechnische meetopdracht zal alleen nog worden ingezet bij de oude HKS-examens en dus na verloop van tijd uitfaseren.
IBKI ontwikkelt op dit moment nieuwe opdrachten voor BVE 3.
Eén opdracht betreft een losse motor waarop lekverliezen moeten worden gemeten door middel van een startsysteemtest en een rondlooptest.
Een tweede opdracht ligt op het vlak van het diagnose stellen aan mechanische storingen in het brandstofsysteem.
Bij deze opdrachten kunnen eenvoudige elektrische metingen voorkomen om een mechanische storing te kunnen opsporen.
Zodra er meer bekend is over deze opdrachten zullen we je zo snel mogelijk informeren.