Examinatorendag IBKI

Op donderdag 10 november 2022 mochten wij eindelijk, na een paar ‘corona’ jaren, onze MBO bijscholingsdag weer live organiseren.
Voor een groep van bijna 70 MBO examinatoren hebben wij een leerzame dag georganiseerd met verschillende workshops.

Na een gezamenlijke start hebben wij deze enorme groep opgedeeld in subgroepen, hierbij hebben wij rekening gehouden met het niveau waarop zij examineren.

Voor de niveau 2 examinatoren hadden wij een trainingsfilm gemaakt van een examenkandidaat die een niveau 2 opdracht uitvoert. Aan de examinatoren de vraag hier een verslag over te schrijven en er met elkaar naar te kijken.
Daarnaast hebben zij zelf de nieuwe elektr(on)ische opdrachten gemaakt voor Basis technicus, kennis gemaakt met het digitaal beoordelen en zijn de nieuwe BVE’s uitgebreid behandeld.

De examinatoren die beoordelen op niveau 3 en 4 hebben een workshop uitlijnen en PicoScope gevolgd.

Voor iedereen was er een workshop ‘Softskills’. Hierin zijn we met elkaar het gesprek aangegaan over hoe we omgaan met onze examenkandidaten, wat kan wel en wat kan absoluut niet.

Om jullie een klein inkijkje te geven hebben wij een kort filmpje gemaakt van deze dag.