Extra nieuwsbrief MBO examens mobiliteit: Examinering diplomakandidaten

 

IBKI heeft alle geboekte examens tot en met 28 april 2020 geannuleerd.

Alle Colleges van bestuur en examencommissies van de scholen hebben via de MBO-raad een gezamenlijke brief ontvangen van examenleveranciers en uitvoerende organisaties. IBKI is één van de afzenders van die brief. Met dit nieuwsbericht willen we jou ook informeren over de examinering van diplomakandidaten.

De corona-maatregelen hebben ertoe geleid dat examenactiviteiten van IBKI voor de scholen zijn stilgelegd: er worden dus op dit moment geen proeven van bekwaamheid of vakvaardigheidstoetsen uitgevoerd. Dat heeft een grote impact op de diplomabesluiten door de scholen.

Vanaf de herstart zal alle capaciteit wordt ingezet voor de diploma-kandidaten. IBKI heeft besloten om in de periode van 28 april tot en met vrijdag 29 mei uitsluitend diploma kandidaten te examineren.

Dit betekent dat wij alle reeds geboekte examens tot en met vrijdag 29 mei zullen annuleren. Op deze data boeken we vervolgens de diploma kandidaten in op basis van de gegevens die we van de scholen ontvangen. Vanaf deze week nemen wij telefonisch contact op om zicht te krijgen op het aantal diplomastudenten op jouw school én de Proeven die nog geëxamineerd moeten worden. Wil je niet wachten op ons telefoontje? Dan mag je natuurlijk ook zelf initiatief nemen en een bericht aan ons sturen op info@ibki.nl.

Op dit moment verwachten we na mei ook weer te kunnen starten met het examineren van de overige studenten.

 

Beschermingsmaatregelen

Uiteraard zullen we zeer uitgebreide beschermingsmaatregelen treffen. Dat betreft de logistiek door de examenlocatie (vooral eenrichtingsverkeer om ontmoetingen te voorkomen), de persoonlijke beschermingsmiddelen, het contactloos afhandelen van alle controles en formulieren. De draaiboeken hiervoor zijn inmiddels geschreven.

 

Wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, passen we onze maatregelen daarop aan. Kijk regelmatig op onze site.

Bedankt voor je begrip! Team IBKI