(Geen) Engelse werkplaatsdocumentatie bij BVE 4 en 5 bij Allround technicus

Hoe zit het ook alweer met de examinering van de moderne vreemde taal bij Allround technicus?
Eén van de adviezen van Stem is de moderne vreemde taal, in dit geval het lezen van Engelse werkplaatsdocumentatie, te examineren bij BVE 4 en/of 5. Dat betekent dat een deelnemer bij IBKI standaard bij BVE 4 en BVE 5 Engelse werkplaatsdocumentatie aangeboden krijgt.
Het is aan de school om te bepalen of een deelnemer bij deze examens ook daadwerkelijk Engelse werkplaatsdocumentatie aangeboden krijgt. De school kan Engels op een andere wijze examineren of bepalen dat Engels bij één van de twee BVE’s wordt afgenomen.
Als de school niet wil dat de deelnemer bij BVE 4 en/of 5 Engelse werkplaatsdocumentatie aangeboden krijgt kan dat bij de aanmelding, middels een vinkje ‘Geen Engels’ bij ‘Aanpassing’ aangegeven worden. Er wordt dan bij het examen Nederlandse werkplaatsdocumentatie aangeboden.