GEZOCHT: Docenten die willen komen beoordelen bij de Proeven van Bekwaamheid

Kandidaten die bij IBKI een Proeve van Bekwaamheid afleggen, worden beoordeeld door deskundige beoordelaars. Door toename van het aantal Proeven dat jaarlijks beoordeeld wordt, zoekt IBKI nieuwe beoordelaars. Docenten zijn welkom zich aan te melden!

Wie kan beoordelaar worden?
·         De beoordelaar moet opgeleid zijn op het niveau dat hij in de Proeve zal beoordelen. Dit betekent dat iemand die opgeleid is als Eerste Autotechnicus niet ingezet kan worden als beoordelaar van de Proeve voor Technisch Specialist. Hij mag wel de Proeven van onderliggend(e) niveau(s) beoordelen.
De beoordelaar moet in bezit zijn van het diploma voor het beroep, of voor het opleiden tot dat beroep.
·         De beoordelaar moet deskundig zijn in het beoordelen van beginnende beroepsbeoefenaren. Hiertoe volgt de beoordelaar een tweedaagse training bij IBKI waarin zowel theorie als praktijk aan bod komt. Een beschrijving van de training vind je hier
Indien je na het volgen van de training besluit toch geen beoordelaar te willen worden, brengt IBKI €311,- in rekening.

Welke voorwaarden gelden er nog meer?
·         De beoordelaar moet tenminste 5 dagen per schooljaar Proeven beoordelen bij IBKI
·         De beoordelaar dient 1x per 2 jaar een bijscholing te volgen
·         De beoordelaar meldt zichzelf aan via het digitale aanmeldsysteem. De data zijn enkele maanden voorafgaand aan de examendatum te boeken.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden voor de training? We helpen je graag verder! Neem contact met ons op via info@ibki.nl