Hervatten van de examens

Tot vorige week hebben wij nog bijna nooit examens hoeven annuleren. Nu is dat plotseling onze hoofdtaak geworden: ervoor zorgen dat kandidaten persoonlijk door ons geïnformeerd worden over het annuleren van examen(s).
 
Wij zijn blij te merken dat jullie hier begrip voor hebben. Natuurlijk geldt nu dat ieders gezondheid onze hoogste prioriteit krijgt!
 
Op dit moment gaan we ervan uit dat we vanaf 6 april weer kunnen starten met examineren in Nieuwegein en Zwolle. Dat zal mogelijk met aanpassingen moeten; we volgen daarbij de richtlijnen die het RIVM geeft.
 
Heb je op dit moment vragen over examinering bij IBKI, heb je hier opmerkingen over of zijn er zorgen? Neem dan contact met ons op via info@ibki.nl. Samen zoeken we naar oplossingen!
 
De prioriteit van scholen ligt bij het examineren van studenten die dit jaar de opleidingen afronden. IBKI kan je hierbij helpen. Wanneer je dat wilt, kunnen we samen kijken of het mogelijk is om examenplekken van jouw school te ruilen. Op die manier kunnen we voorrang geven aan de diploma-studenten en bijvoorbeeld de examens van de andere studenten uitstellen.
Voor een goede voorbereiding op de examens, raden we studenten, docenten en leermeesters aan de informatie over de Proeven van Bekwaamheid goed door te nemen.
 
We verwachten in de periode vanaf april tot de zomervakantie een veel groter aantal examenkandidaten dan in de andere maanden van het jaar. Dat betekent dat we over voldoende beoordelaars moeten kunnen beschikken. We hebben een groep nieuwe beoordelaars opgeleid, maar we kunnen jouw hulp nog goed gebruiken. Zijn er in jouw school docenten die graag zouden willen komen beoordelen? Lees dan hier de informatie.
 
We hebben niet alleen de examens geannuleerd, maar ook de auditbezoeken en de rondleidingen. Wij kunnen deze niet automatisch opnieuw inplannen. We vragen je dus om zelf contact met ons op te nemen, zodat we hier nieuwe data voor kunnen plannen. Overigens zullen we voorrang geven aan het plannen van examendata, dat kan betekenen dat we de rondleidingen en audits pas op later moment weer kunnen gaan oppakken. Als alternatief voor de rondleidingen hebben we een video beschikbaar over het verloop van een examendag.
 
Wij zien er naar uit jullie vanaf april in goede gezondheid weer te ontvangen!
 
Wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, passen we onze maatregelen daarop aan. Kijk regelmatig op onze site.
 
Bedankt voor je begrip!
Team IBKI