Kosten BVE ten opzichte van PvB (tarieven 2023)

Onderstaand bericht heeft ook in de nieuwsbrief gestaan van december 2022. We hebben de tarieven aangepast aan de prijzen van 2023.

Sommige scholen vragen zich af of zij met de nieuwe BVE’s (veel) duurder uit zijn dan in de ‘oude’ situatie. Daarom hieronder als voorbeeld een overzicht van de kosten voor de Proeven van Bekwaamheid Eerste Autotechnicus en de Beroepsvaardigheidsexamens voor Allround Technicus.

Eerste Autotechnicus (PvB)
Bruto Netto (-/- OOMT)
Aflevering  €    173,00  €     49,50
Onderhoud  €    173,00  €     49,50
Reparatie  €    227,00  €     65,00
Diagnose  €    227,00  €     65,00
Totaal  €    800,00  €   229,00
Allround technicus personenauto (BVE)
Onderhoud  €    227,00  €     65,00
Reparatie E  €    173,00  €     49,50
Reparatie M  €    173,00  €     49,50
Diagnose E*  €    173,00  €     49,50
Diagnose M*  €    173,00  €     49,50
Totaal  €    919,00  €   263,00

 

In dit voorbeeld zijn de examens voor Allround technicus (met 1 examen méér) netto dus €34,- duurder dan de examens voor Eerste Autotechnicus.
Voordeel bij de BVE is wel dat de Reparatie en de Diagnose examens allen apart worden afgenomen en bij een eventuele onvoldoende hoeft alleen maar dat (goedkopere) deel te worden herkanst.

De kosten voor het Autotechnicus examen en Basis technicus examen zijn gelijk. Echter heb je ook daar het voordeel dat de Reparatie examens apart worden afgenomen en dus ook eventueel apart kunnen worden herkanst.

*De vermelde tarieven voor deze examens zijn nog niet zeker. Dit is mede afhankelijk van de haalbaarheid van deze examens binnen de ingeschatte examentijd van 70 minuten.