Ontwikkeldagen met docenten en leermeesters

IBKI organiseert jaarlijks een reeks van 3 ontwikkeldagen met docenten en leermeesters.
Doel van deze ontwikkeldagen is om met elkaar ideeën op te doen voor nieuwe examenopdrachten én deze ook met elkaar uit te werken.

Zo’n reeks loopt van oktober tot maart. Er is voor die periode gekozen omdat we dan minder examens uitvoeren en er dus meer gelegenheid is om andere activiteiten in de hal te plannen. Bovendien is het een wat rustiger periode voor het ontwikkelteam. Het afgelopen jaar is echter alles anders gelopen dan we wilden. De eerste twee dagen, in oktober en november, konden door Corona maatregelen niet uitgevoerd worden. Hierop is besloten de derde en afsluitende dag in maart te annuleren.

We plannen echter wel direct de eerste bijeenkomst van de nieuwe reeks. Die zal lopen van oktober 2021 tot en met maart 2022.
De eerste bijeenkomst is op: maandag 4 oktober 10:00 – 14:30 uur

De ontwikkeldagen zijn erg waardevol en we hopen van harte dat we je in oktober kunnen ontvangen!
Aanmelden kan via info@ibki.nl.