OOMT stimulering voor 2023 is vastgesteld

De OOMT stimuleringsbedragen voor 2023 zijn vastgesteld. Wij zijn blij je te kunnen meedelen dat OOMT haar stimuleringsbedragen heeft verhoogd met een mooie 5%.
De nieuwe examentarieven en de stimuleringsbedragen bij slagen zijn vanaf nu hier te vinden op de website van IBKI.