Stimuleringsbijdrage OOMT per 01-01-2021

De OOMT-stimuleringspremies worden jaarlijks in december door OOMT vastgesteld voor het daaropvolgende kalenderjaar. IBKI publiceert de stimuleringsbedragen zo snel mogelijk na de formele vaststelling op de website van IBKI.

OOMT is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf en daagt vakmensen in de mobiliteitsbranche uit om hun talenten te ontdekken en actief in te zetten. OOMT vertrouwt op het fundament dat door de IBKI-examens geboden wordt. Nieuwe vakmensen die hun beroepsopleiding succesvol afronden, kunnen daarmee aan de slag in de mobiliteitsbranche, in de wetenschap dat zij beschikken over de basisvaardigheden die hen een goede start van hun verdere talentontwikkeling biedt.