Student aanmelden voor aangepast examen

IBKI voert de examens uit volgens vastgestelde richtlijnen. Zo zorgen we voor uniformiteit en een eerlijke beoordeling voor alle studenten.
Studenten kunnen recht hebben op aanpassingen in een examen, hier werken wij uiteraard graag aan mee. Bij het aanmelden van een student voor een examen kun je in het aanmeldscherm aangeven of er aanpassingen in het examen gedaan moeten worden én welke aanpassing het betreft. Voorbeeld van een dergelijke aanpassing is het verstrekken van extra tijd voor een dyslectische student. Op het beoordelingsformulier van de student wordt de betreffende aanpassing in het examen vermeld.

In het aanmeldscherm is een aantal opties voor aanpassingen in het examen opgenomen. Heeft jouw student een andere aanpassing nodig? Neem dan contact met ons op via info@ibki.nl zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.