Tariefverhoging examens MBO-mobiliteit

IBKI is zo snel als verantwoord was, begonnen met het examineren van de diplomakandidaten van de scholen. Daarmee willen we bijdragen aan een zorgvuldige examinering als basis voor de diplomering. We doen nu alles wat we kunnen om alle diplomakandidaten die door de scholen worden aangemeld te examineren vóór 1 juli 2020 en voor zover nodig en mogelijk ook de herkansingen vóór die datum te plannen.

Nu IBKI de examinering voor de scholen heeft hervat, wordt ook duidelijk dat de kosten per proeve duidelijk zijn toegenomen. De verwachting is dat de 1,5meter-samenleving nog lange tijd onze nieuwe werkelijkheid zal zijn. De kosten per proeve zullen mogelijk bijna 30% hoger zijn dan vóór corona. IBKI zal de examentarieven verhogen met 20%. Deze meerkosten spelen al vanaf de hervatting van de examens op 29 april, maar zullen niet met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht. De nieuwe examentarieven zullen in rekening worden gebracht voor alle proeven van bekwaamheid die worden geboekt vanaf 1 juni 2020.

De extra kosten zijn zeer divers. Hieronder een niet uitputtend lijstje:

  • Verminderde examencapaciteit per vierkante meter en per uur door de aangepaste logistiek onder de noemer 1,5meter-samenleving.
  • Extra schoonmaakrondes tussen alle examenrondes.
  • Extra (schoonmaak)materialen ter bescherming van alle betrokkenen.
  • Extra toezichthouders voor het naleven van alle maatregelen.
  • Extra kosten voor openstelling op zaterdagen en feestdagen (beveiliging, schoonmaak, toeslagen voor werken buiten kantoortijden,…).
  • Aanpassingen in de volledige examenlogistiek en -administratie.

IBKI zal een beroep doen op de branche om ook een bijdrage te leveren aan deze extra kosten. We dienen er echter rekening mee te houden dat ook de mobiliteitsbranche op de langere termijn financieel zwaar getroffen zal worden door corona.