Tarieven 2020 en OOMT-bijdrage

In de laatste nieuwsbrief van 2019 meldden we dat de tarieven voor de Proeven van Bekwaamheid in 2020 hoger zijn dan in 2019. De voorgaande jaren hebben we geen tariefstijging doorgevoerd. Helaas zien wij ons genoodzaakt, o.a. door verhoging van de uitvoeringskosten, dat dit jaar wel te doen. Het tarief van elke Proeve zal €5,- hoger zijn dan in 2019. De tarieven zijn gepubliceerd op de website van IBKI.

We kunnen hier nu aan toevoegen dat de OOMT-stimuleringspremies in december door OOMT zijn vastgesteld en dat de stimuleringsbedragen nu ook op de website van IBKI  geplaatst zijn.

OOMT is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf en daagt vakmensen in de mobiliteitsbranche uit om hun talenten te ontdekken en actief in te zetten. OOMT vertrouwt op het fundament dat door de IBKI-examens geboden wordt. Nieuwe vakmensen die hun beroepsopleiding succesvol afronden, kunnen daarmee aan de slag in de mobiliteitsbranche, in de wetenschap dat zij beschikken over de basisvaardigheden die hen een goede start van hun verdere talentontwikkeling biedt.