Uitvoering extra leestijd bij BVE’s

In onze nieuwsbrief van november 2022 staat een bericht over ‘Wijziging bij aanvragen extra tijd of begeleiding examendeelnemers‘.
Zoals bekend is er, door de extra te beantwoorden vragen, meer te lezen voor de examendeelnemers bij de Beroepsvaardigheidsexamens. In het bericht is aangegeven dat er 30% meer leestijd wordt gegeven als er begeleiding nodig is met lezen. Dat betekent voor een BVE in de praktijk standaard 10 minuten extra leestijd, als dit bij de aanmelding voor het examen is aangegeven.
Omdat deze extra begeleiding meer examentijd vraagt, zou het fijn zijn als deze deelnemers in de laatste examenronde worden geboekt.