Vanaf 16 mei 2022 gaat IBKI op niveau 3 digitaal beoordelen

In november 2021 zijn we gestart met het digitaal invullen van het beoordelingsformulier voor de niveau 3 proeve Reparatie. Na ongeveer een maand hebben we onverhoopt op de pauzeknop moeten drukken omdat er teveel onduidelijkheden waren in onder andere de verwerking van de resultaten.
Nu, een kleine 6 maanden na de invoer, zijn we er klaar voor om de digitalisering weer op te pakken. We hebben de uitvoering van de proeve zelf weer op de “oude” manier teruggebracht naar 100 minuten, er is dus geen tussentijdse wisseling meer naar een tweede beoordelaar en ook tijdcompensatie binnen de proeve is weer mogelijk. Ook is de mogelijkheid gecreëerd om een handtekening van de kandidaat en de beoordelaar op te nemen in het document. Verder zijn er diverse tekstuele wijzigingen doorgevoerd die tot onduidelijkheid konden leiden.
Nu alle tests geslaagd zijn, gaan we het systeem op 16 mei 2022 weer aanzetten. Vanaf deze datum gaan we de volgende proeven gedigitaliseerd verwerken:

  • 25244 Proeve 2 Reparaties uitvoeren
  • 25244 Proeve 4 Diagnose stellen
  • 25249 Proeve 2 Reparaties uitvoeren

In de periode daarna worden de beoordelingen van andere proeven gedigitaliseerd.
De resultaten en beoordelingsformulieren komen vanaf 16 mei ook weer automatisch, na goedkeuring door onze examencommissie, in de door jullie opgegeven mailboxen.