Welke beoordelingsformulieren gebruikt IBKI?

IBKI maakt voor het beoordelen van de kandidaten gebruik van de meest recente beoordelingsformulieren van Stem. Zolang het kwalificatiedossier niet wijzigt, kan het meest recente formulier gebruikt worden. Stem zorgt ervoor dat de dekking van het kwalificatiedossier op orde is.

Tot voor kort leverde Stem beoordelingsinstrumenten per cohort. Veelal veranderde er tussen de cohorten niets aan de inhoud van de instrumenten. Met ingang van cohort 2019-2020 staat er op de formulieren ‘vanaf cohort 2019-2020’ en komt er geen onderscheid meer per cohort tot het kwalificatiedossier wijzigt.