Wijziging bij aanvragen extra tijd of begeleiding examendeelnemers

Mede vanwege de wet op de privacy zal IBKI niet meer vragen naar wat de reden is dat examendeelnemers extra tijd nodig hebben om hun examen af te leggen. Dat betekent dat wij de volgende wijzigingen hebben doorgevoerd:

 • Dyslexie wordt: Begeleiding met lezen.
  Begeleiden met lezen, verlenging leestijd met 30%.
 • ADHD/ADD en Autisme wordt: Extra Ondersteuning.
  Deelnemer tijdens de Proeve begeleiden en zorgen dat hij of zij niet afgeleid raakt.
 • Faalangst wordt: Extra Begeleiding.
  Voor aanvang de deelnemer voorstellen aan de beoordelaar en overige commissieleden en extra begeleiding.
 • Dyscalculie wordt: Begeleiden met Cijfers.
  Begeleiden met in cijfers vermelde instructies.
 • Kleurenblind wordt: Ondersteunen met kleuren.
  Deelnemer ondersteunen in het vaststellen van kleuren

Daarnaast is er in deze lijst, voor de Beroepsvaardigheidsexamens, de mogelijkheid opgenomen voor een EV examen. Hierover hebben wij jullie in onze vorige nieuwsbrief geïnformeerd.

Als er naast bovenstaande mogelijkheden nog andere begeleiding of iets dergelijks nodig is neem dan contact op via [email protected]