Wijziging in het toesturen van de resultatenlijst

Sinds 6 maanden voert IBKI de praktijkexamens uit onder de Corona maatregelen.
Eén van die maatregelen is dat wij de resultatenlijsten aan het einde van de Proeve niet meer aan de kandidaat meegeven, maar dat deze binnen een werkdag aan school wordt toegestuurd.
Op deze manier voorkomen we wachttijden en wachtrijen.

We merken dat wij er niet altijd meer aan toekomen om de resultatenlijsten binnen een werkdag aan school te kunnen toesturen. We zoeken naar een oplossing voor de lange termijn.
Tot die tijd doen wij de toezegging de resultatenlijsten binnen een termijn van 3 werkdagen na de Proevedatum toe te sturen.

Heb je na het lezen van dit bericht nog vragen, stel die gerust via info@ibki.nl.