Hoe word ik beoordeeld?

 

Het examen APK-keurmeester bestaat uit drie delen.

  • Vragen over ‘procedures en wettelijke voorschriften bij de APK’;
  • Aantal praktijkervaringsvragen over algemene voertuigtechniek;
  • Aantal praktijkopdrachten over APK.

 

Deel 1: Vragen ‘procedures en wettelijke voorschriften’ (APK-regels)

  • u heeft een voldoende als 70% van de vragen juist zijn beantwoord.

 

Deel 2:  Praktijkervaringsvragen (Algemene voertuigtechniek)

  • u heeft een voldoende als 40% van de maximaal te behalen punten zijn behaald.

Bij elke casus levert een correct antwoord een punt op, maar een foutief antwoord zorgt voor een punt aftrek.
In totaal kunt u per casus 2 punten scoren. Het minimale aantal punten voor een casus is 0.

Voorbeeld:
U geeft bij een casus 2 antwoorden. Het eerste is juist. Daarvoor krijgt u 1 punt.
Over het tweede antwoord twijfelt u, maar u vult toch een antwoord in.
Als dat antwoord fout is, betekent dit een punt aftrek. In dat geval heeft u voor deze casus 0 punten gescoord.
Had u bij het tweede antwoord niets ingevuld, dan had dit geen punt aftrek opgeleverd.
In dat geval had u in totaal 1 punt gescoord voor de casus.

Wilt u meer informatie over de examenbeoordeling? Kijk dan in het Examenreglement.

 

Deel 3: Praktijkopdrachten (APK-eisen)

  • u heeft een voldoende als per opdracht ten minste 65% van de punten is behaald.
  • voor alle praktijkopdrachten moet een voldoende zijn behaald.

 

U bent geslaagd als u voor beide vragensets en alle praktijkopdrachten een voldoende hebt behaald op de examendag.

 

Voor een uitgebreide uitleg over de opbouw en samenstelling van het examen gaat u naar: ‘Hoe ziet mijn examendag eruit’.