IBKI herstart vanaf 25 mei examens voor APK, LPG en Tachograaf

 

IBKI heeft in overleg met de RDW besloten om de examens voor APK-keurmeesters, LPG-technici en tachograaf-technici vanaf maandag 25 mei weer geleidelijk op te starten. Om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, heeft IBKI een eigen protocol opgesteld. Dit betekent onder andere dat per examen minder kandidaten worden toegelaten. Door de komende maanden extra examenmogelijkheden aan te bieden, verwacht het exameninstituut de achterstand te kunnen inlopen.

IBKI besloot naar aanleiding van het beleid van het kabinet om haar examens vanaf 16 maart stil te leggen. Aan keurmeesters wier bevoegdheid hierdoor dreigde te verlopen, werd een tijdelijke verlenging van de bevoegdheid met vier maanden verleend. Ruim twee maanden later kunnen de examens weer worden opgestart. Op 25 mei wordt in Nieuwegein gestart met de eerste examens voor keurmeester (APK-2) en in Zwolle met examens voor bevoegdheidsverlenging (APK-2). De voorlopige planning is om eind juni weer examens voor zware voertuigen (APK-1) af te gaan nemen.

IBKI wil zo veel mogelijk vasthouden aan de al geplande examens. Wel zal IBKI de komende weken de keurmeesters benaderen die kort na 16 maart examen zouden doen. Die kunnen dan met voorrang examen doen. Het gaat dan met name om keurmeesters van wie de bevoegdheid om te keuren tijdelijk is verlengd. Naar verwachting zal deze groep keurmeesters tijdig opnieuw examen kunnen doen, zodat een tweede tijdelijke verlenging niet nodig is.

De examens voor tachograaf-technici zullen als vanouds in Nieuwegein en op de locaties van de opleiders zelf plaatsvinden. Deze examens zullen waarschijnlijk vanaf medio juni weer gaan plaatsvinden. IBKI zal controleren of de locaties aan het eigen protocol van IBKI voldoen.

Alle examenkandidaten zullen vooraf instructies ontvangen, waarin wordt opgenomen wat van hen wordt verwacht en wat kandidaten op de examenlocaties van IBKI kunnen verwachten. In elk geval zal voorafgaand aan elk examen in een kort persoonlijk gesprek worden vastgesteld of kandidaten gezond zijn. Bij twijfel mag een kandidaat niet aan het examen deelnemen.

 

Noot voor de redacties: voor meer informatie kunt u contact opnemen met het IBKI, of via info@ibki.nl.