Waaraan moet ik voldoen om mij in te schrijven voor het examen?

U kunt alleen deelnemen aan de examens APK-keurmeester Zware (APK1), Lichte (APK2) of Landbouw Voertuigen (APK3) als u:

  1. een diploma/certificaat kunt overleggen welke voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het betreffende APK-examen en
  2. een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet ouder dan 6 maanden kunt overleggen.

Om keurmeester te worden heeft u minimaal een niveau 3 diploma met de juiste beroepscontext nodig. Bijvoorbeeld Eerste AutoTechnicus (EAT), niveau 3 “personenauto” of niveau 3 “autotechniek”.
LET OP: een aanvraag met niveau 2 en de beroepscontext “autotechniek” of niveau 3 met beroepscontext “mobiele werktuigen” volstaat NIET.
Een overzicht met alle diploma’s/certificaten vindt u hier. U kunt ook gebruik maken van onderstaande QR-code:


Geldige diploma’s

Wij adviseren u om de VOG digitaal aan te vragen. U hoeft dan niet naar het gemeentehuis. Er opent een aanvraaginstructie over hoe u de VOG bij Justis aanvraagt. U volgt de instructie en betaalt via iDeal. U ontvangt de VOG thuis en levert deze daarna bij IBKI aan.

LET OP: Klik bij ‘Aanvraag voor’ op Keurmeester APK! U weet dan zeker dat u de juiste VOG heeft aangevraagd.

Als u toch besluit om zelf een blanco aanvraagformulier via de gemeente in te vullen zult u bij de aanvraag de volgende functieaspecten moeten aanvinken bij het Algemene screeningsprofiel: 11 – 12 – 21 – 41 – 61. Doet u dit niet dan zal de VOG niet in behandeling worden genomen. Een papieren aanvraag kan duurder zijn dan een digitale aanvraag.

Stuur een kopie van uw diploma en de originele VOG aan:
IBKI, Structuurbaan 2, 3439MB Nieuwegein

(Wij adviseren u om dit aangetekend te versturen.)

Na ontvangst van alle bovenstaande documenten zal IBKI uw aanvraag in behandeling nemen. De verwerkingstijd van ontvangst tot het bericht wat u over de aanmelding voor het examen APK-keurmeester van IBKI ontvangt bedraagt 5 werkdagen.

 

Wat als mijn diploma niet voorkomt in de toelatingsdocumenten?

Via een ‘EVC beroepstandaard APK’ kunt u toegelaten worden tot het het examen APK1, APK2 of APK3.
Wij adviseren u om voor het EVC-traject deze korte toelichting te lezen.

 

Wat moet ik doen als ik een buitenlands diploma heb?

Als u met een buitenlands diploma wilt deelnemen aan het examen dan zult u, voordat u deze aan IBKI verstuurd, het diploma moeten laten waarderen. Voor meer informatie gaat u naar: “Waar kan ik mijn buitenlandse diploma’s laten waarderen?

 

Wat kan ik doen als ik van mening ben dat mijn diploma wel voldoet aan de voorwaarden, maar niet in de toelatingsdocumenten voorkomt?

Heef IBKI hierover al een besluit genomen? Dan kunt u hier bezwaar maken.

Heeft IBKI hierover nog geen besluit genomen? Stuur uw verzoek, incl. diploma’s dan in via info@ibki.nl.