Examentarief Branchespecialist Scooters

De kosten voor het volledige examen Branchespecialist Scooters bedragen: € 963,- ex BTW (inclusief BTW € 1.165,23). De kosten voor bedrijven die aangesloten zijn bij OOMT worden volledig door hen vergoed. U ontvangt alleen een factuur voor de BTW. De BTW bedraagt 21% van de totale toets kosten à € 963,- en is uiteraard aftrekbaar. 

Bent u gezakt voor één of meerdere van de kerntaken, dan kunt u een los herexamen doen. De kosten voor de kerntaken bedragen: 

  • Kerntaak 1: € 98,- ex BTW (inclusief BTW € 118,58) 
  • Kerntaak 2: € 347,- ex BTW (inclusief BTW €419,87) 
  • Kerntaak 3: € 416,- ex BTW (inclusief BTW € 503,36) 
  • Kerntaak 4: € 122,- ex BTW (inclusief BTW € 147,62)