Examentarief Niveaubepaling

De kosten voor de Niveaubepaling bedragen € 525,- ex BTW (inclusief BTW € 635,25).