Hoe is het examen geregeld?

Een voldoende resultaat voor elk afzonderlijk examenonderdeel HAP is onbeperkt geldig.