Hoe is het examen geregeld?

Een voldoende resultaat voor elk afzonderlijk examenonderdeel OGS+ is 12 maanden geldig. Het is mogelijk de twee examenonderdelen onbeperkt afzonderlijk te herkansen.

IBKI stuurt de kandidaat bij een voldoende geldig resultaat voor de theorietoets en de praktijkrit een OGS+-pas op creditcard-formaat met een geldigheid van vijf jaar. Deze OGS+-pas is geldig voor alle rijbewijscategorieƫn. Er is wel bij elk voorrangsvoertuig waarin les gegeven wordt een WRM-bevoegdheid voor de voertuigcategorie van het voorrangsvoertuig noodzakelijk.
Voor het verlengen van de OGS+-pas na vijf jaar is hercertificering voor de verloopdatum verplicht. Deze bestaat uit het praktijkexamen en het volgen van een bijscholing van 1 dagdeel. Opzet en inhoud van deze bijscholing wordt nog nader uitgewerkt.

 

N.B. Bij verlopen dan wel ongeldigverklaring van de WRM-bevoegdheid vervalt ook de geldigheid van de OGS+-pas.

N.B 2. Aan personen die in het bezit zijn van het diploma politie-rijinstructeur dan wel defensie-rijinstructeur Ć©n die als rijinstructeur werkzaam zijn bij politie of defensie, kan een OGS+-bevoegdheidspas verstrekt worden. Er is dan geen examen nodig.

IBKI baseert zich hierbij op een opgave van de Politieacademie en OTCRij. Directe aanvragen van rijinstructeurs bij IBKI worden niet in behandeling genomen.