Van EVC naar diploma

 

Afhankelijk van het doel van EVC wordt nazorg aangeboden. Wil de deelnemer zijn diploma behalen of misschien alleen specifieke trainingen volgen? Of was misschien EVC alleen al voldoende? De deelnemer (en zijn werkgever) kunnen samen eventuele vervolgstappen, zoals oefensituaties of coaching op de werkplek of mogelijke trainingen of stappen richting diplomering doorspreken.

De deelnemer heeft nu in beeld waar hij staat qua niveau, kennis en ervaring en wat de ontwikkelpunten zijn. Maar hoe moet hij nu verder om zijn talenten daadwerkelijk te ”verzilveren” De deelnemer en werkgever kunnen contact opnemen met een opleidingsadviseur van Innovam en in een eenmalig gesprek ondersteund worden. Het ontwikkelvoorstel doet suggesties voor ontwikkeling en opleiding, maar schrijft deze niet voor. Werkgever en werknemer moeten hier samen uit komen.

De deelnemer kan de examencommissie van een ROC bij hem uit de regio verzoeken om zijn ervaringscertificaat te verzilveren. Het ROC kan beslissen welke vervolgstappen nog noodzakelijk zijn voor diplomering. Hierbij kan gedacht worden aan een vervolgopleiding of cursus voor bijvoorbeeld Nederlands, moderne vreemde talen, rekenen en vaktheorie. Daarnaast zal het ROC, voor diplomering, de deelnemer ten minste beoordelen op taalbeheersing en rekenvaardigheden.