Hoe ziet een EVC-traject eruit?

 

Op deze pagina vindt u tekst en uitleg over de stappen die u in een EVC-traject doorloopt. Ook vindt u de documenten die in dit traject gebruikt worden.

Stap 1: aanvragen informatie EVC

Wat houdt EVC nu eigenlijk precies in? Hoe verloopt de procedure en wat kunt u ervan verwachten? Dit leest u in de EVC-procedure. Deze procedure is er voor technici in de auto-, bedrijfsauto- en tweewielerbranche. Daarnaast is EVC er ook voor magazijn-, receptie- en verkoopmedewerkers in de mobiliteitsbranche. Klik hier om naar de procedure te gaan. Kies de procedure die past bij het beroep waarvoor u een EVC-traject wilt doen.

Stap 2: op naar vastgelegd vakmanschap

U heeft bepaald dat EVC waardevol voor u is.  U meldt zich aan voor het EVC-traject.

Stap 3: invullen aanmeldformulier en uw portfolio vullen

Om een aanmelding te verwerken ontvangen wij graag een volledig ingevuld aanmeldformulier, ondertekend door u en indien van toepassing uw werkgever en een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Stuur de documenten naar:

IBKI
Postbus 2360
3430 DV  Nieuwegein

T (030) 608 77 66 optie 1
Email: info@ibki.nl

Het EVC-traject start vanaf het moment dat IBKI deze documenten heeft ontvangen en duurt vanaf dat moment maximaal 6 maanden.

Stap 4: verwerken aanmelding en portfolio beschikbaar stellen door IBKI

IBKI verwerkt de ontvangen documenten en geeft u toegang tot uw portfolio. U vult uw portfolio en meldt dit gereed. IBKI bekijkt of uw portfolio voldoende gevuld is en laat uw portfolio door een assessor beoordelen. Nu volgt – afhankelijk van uw voorkeur – een Proeve van Bekwaamheid in Nieuwegein of een werkplekobservatie.

  • Een Proeve van Bekwaamheid vindt plaats in een gesimuleerde werkomgeving, waarin de opdrachten de praktijk weerspiegelen.
  • Bij een werkplekobservatie wordt u een dag op uw eigen werkplek geobserveerd gedurende één volledige werkdag.

In beide gevallen verricht u een aantal werkzaamheden die passen bij het beroep waarvoor u uw Ervaringscertificaat wilt behalen. Een assessor zal u daarbij observeren. Hij zal u ook diverse inzichtvragen stellen over verschillende onderwerpen. Op grond van zijn bevindingen stelt hij een rapport op: het Ervaringscertificaat.

Kijk voor meer informatie over een Proeve van bekwaamheid of een werkplekobservatie bij

EVC documenten stap 4

Stap 5: opstellen concept Ervaringscertificaat

Het rapport van de assessor en de ingevulde vragenlijsten leiden tot een concept Ervaringscertificaat.

Stap 6: beoordelen concept Ervaringscertificaat

U ontvangt het concept Ervaringscertificaat en u kunt – indien gewenst – reageren op de inhoud. De objectieve bevindingen en conclusies kunnen natuurlijk niet worden aangepast, eventueel kan de verwoording ervan gewijzigd worden.

Stap 7: definitief Ervaringscertificaat

Als u zich in het Ervaringscertificaat herkent, wordt deze definitief gemaakt. U ontvangt hiervan twee exemplaren. Eén exemplaar kunt u aan uw werkgever of (indien van toepassing) een opleider geven.

Stap 8: vakmanschap vastleggen

Na de erkenning van uw vakmanschap kunt u dit eventueel ook gaan verzilveren. Hiertoe neemt u contact op met een ROC. Hierbij kan de Innovam-adviseur u ondersteunen. Met het ROC kunt u afspraken maken voor een maatwerktraject. Met andere woorden: hoe komt u zo snel en eenvoudig mogelijk tot een officieel diploma?