Hoe ziet het examen eruit?

Er zijn twee soorten REVI-examens:

  • Allround examen IM-hulpverlener (volledig REVI 2019, voor medewerkers van bergers, ANWB, RWS, BOVAG en OTCRij)
  • Pechhulpexamen VACO/SVOB (REVI beperkt tot pechhulpverlening op en rond de vluchtstrook en basiskennis van terminologie en plaatsbepaling).

Voor meer informatie over REVI verwijzen we u naar de site van REVI  https://www.incidentmanagement.nl

Zowel het REVI-examen Allround examen IM-hulpverlener als het REVI-examen Pechhulpexamen VACO/SVOB bestaat uit 25 meerkeuzevragen met drie antwoordalternatieven. De beschikbare tijd is 45 minuten.

Over de inhoud van het examen zijn afspraken gemaakt door de projectpartners. De bevraging heeft vooral betrekking op de ‘Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten’