Hoe ziet het examen NEN 9140 VOP eruit?

Het examen is een theorie-examen van 25 vragen. De volgende onderwerpen kunnen in het examen aan de orde komen.

  • de veiligheidsrisico’s van werken aan, met of nabij e-voertuigen;
  • de veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij werken aan, met of nabij e-voertuigen;
  • de Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die voor je werk noodzakelijk zijn;
  • de ev-componenten van een e voertuig herkennen en benoemen en de werking uitleggen;
  • de toestand van je PBM’s controleren op veiligheid;
  • weten aan welke eisen (meet) gereedschappen moeten voldoen;
  • het HV-systeem onderbreken volgens het voorschrift van de fabrikant;
  • inschatten wanneer er elektrisch gevaar dreigt en je niet aan, met of nabij het e-voertuig kan werken en een ev-WV moet inschakelen (ev-werkverantwoordelijke).