Hoe ziet mijn examendag eruit?

Inhoud van het examen

Het examen bestaat uit twee onderdelen.

Onderdeel 1 – Theorie en wettelijke voorschriften

  • Basiskennis hebben van de werking van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en mobiele apparatuur
  • Basiskennis hebben van het gebruik en de eigenschappen van f-gassen in klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en mobiele apparatuur en over de effecten van de emissies van die gassen op het milieu (orde van grootte van hun aardopwarmingsvermogen in verband met klimaatverandering en orde van grootte van ozonafbrekend vermogen in verband met de aantasting van de ozonlaag)
  • Basiskennis hebben van de betrokken bepalingen van de F-gassenverordening, richtlijn 2006/40/EG en de ter uitvoering van die richtlijn relevante bepalingen in de Wegenverkeerswet en Regeling voertuigen, de EG-verordening ozonlaagafbrekende stoffen, het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen en de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
  • Kennis hebben van de gebruikelijke procedures voor de terugwinning van f-gassen

Onderdeel 2 – Praktijk

  • Kunnen omgaan met een f-gassencilinder
  • Een terugwinningsapparaat kunnen aansluiten aan en afkoppelen van de toegangspunten van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen die f-gassen bevatten met minimale emissies
  • Een terugwinningsapparaat kunnen bedienen