Hoe ziet het examen Professioneel Vestigingsmanager eruit?

Het examen Vestigings-management bestaat uit een mondeling examen waarbij u vragen beantwoordt over uw eindwerkstuk.

Eindwerkstuk

Het eindwerkstuk is een Vestigings- /marketingplan.
Om te kunnen afstuderen sluit u af met een degelijk onderbouwd werkstuk (vestigingsplan). Dit plan is de inzet van uw afstudeergesprek dat op een later tijdstip plaats zal vinden.
In uw vestigingsplan legt u een tastbaar verband tussen uw visie, de door u geformuleerde SMART doelstellingen en de onderdelen financieel management, commercie, marketing en het human resource management (HRM) binnen uw organisatie.
Uw vestigingsplan stelt u in staat prognoses te maken, te evalueren en tijdig bij te sturen waar nodig. Kortom, een gestructureerd vestigingsplan is onontbeerlijk in uw bedrijf en bevestigt de samenhang tussen alle afdelingen.
Omdat het hier gaat om de eindopdracht voor de vestigingsmodule verwachten we een commercieel onderbouwd plan, dus geen fictie. Het moet úw plan zijn waar u werkelijk morgen wat mee gaat doen!

Het eindwerkstuk moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie over deze voorwaarden kunt u vinden op pagina: ‘Voorwaarden eindwerkstuk Vestigings-management’.