Kan ik met EVC ook APK keurmeester worden?

Indien een deelnemer in de EVC beroepsstandaard APK keurmeester heeft laten zien volledig te voldoen aan alle gestelde eisen, is er – naast de instroommogelijkheid via het diploma eerste (bedrijfs-) autotechnicus – ook een andere instroommogelijkheid.

Met deze EVC rapportage en een “Verklaring Omtrent Gedrag” kan de deelnemer door IBKI ook worden toegelaten tot het examen APK keurmeester lichte/zware voertuigen. Aanmelden voor het examen APK keurmeester lichte/zware voertuigen kan rechtstreeks bij IBKI.

Bij de aanmelding moet wel aangegeven worden dat er een EVC procedure heeft plaatsgevonden.