IBKI als eerste exameninstelling erkend voor examens f-gassen

Vanaf 1 december 2015 is het toezicht rondom het examenstelsel f-gassen voor personen gewijzigd.
Hieronder vallen de koeltechnische werkzaamheden aan airco-installaties, waarbij het verplicht is een door de Minister erkend diploma of certificaat in bezit te hebben.

Voor de exameninstellingen die op dit terrein examens afnemen geldt een erkenningsregeling en moeten zij formeel erkend  worden door Rijkswaterstaat (RWS).

RWS gaat alleen over tot erkenning als de exameninstelling kan aantonen dat zij voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan exameninstellingen, zoals benoemd in de ‘Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen’ van RWS (de BRL 200). Om dit aan te tonen moet de exameninstelling een kwaliteitsaudit uit laten voeren door Stichting CINOP.

IBKI heeft, na een positief resultaat van deze audit, als eerste exameninstelling een erkenning van Rijkswaterstaat verkregen voor het afnemen van f-gas examens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Bakker, Ontwikkelaar examens f-gassen IBKI
Tel. 030-6087631

 
E-mail: Hans.Bakker@EXAMENSERVICES.NL
( Bron: http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/ner/ozon-gassen/nieuws/virtuele-map/ibki-eerste/ )