Resultatenlijst Trainer Educatieve Maatregelen en Trainer Het Nieuwe Rijden vanaf 1 juli per e-mail

Op dit moment krijgen de kandidaten van Trainer Educatieve Maatregelen en Trainer Het Nieuwe rijden direct na hun theorie-examen een geprinte resultatenlijst. Dit verandert per 1 juli 2017. Vanaf die datum krijgen kandidaten hun resultatenlijst per e-mail toegestuurd. De resultatenlijst wordt onmiddellijk na het examen naar het e-mailadres van de kandidaat gestuurd dat bij IBKI bekend is. Het is dus wel van belang dat IBKI de actuele e-mailadressen van de kandidaten heeft. Een kandidaat kan zijn resultaat direct op zijn mobiele telefoon inzien of het eigen account van ‘Mijn IBKI’ raadplegen. Er wordt geen papieren lijst meer in de examenruimte uitgedraaid. De examensecretaris deelt geen uitslag mee, zoals nu ook het geval is. Resultaat verstrekken per e-mail betekent dat altijd direct een uitslag bekend is, een eventuele printerstoring heeft geen invloed meer.