Wijziging brancherichtlijn Politie in OGS+ examen

Met ingang van 1 februari 2019 is de brancherichtlijn Politie gewijzigd. De inhoud hiervan wordt bevraagd onder leerdoel 3 van het Brondocument theorietoets van examen rijinstructeur OGS+.

Met ingang van 1 april 2020 zullen wij bij het afnemen van onze OGS+ examens uitgaan van de gewijzigde brancherichtlijn Politie.