Voorwaarden eindwerkstuk Aftersales-management

Onderdeel van het examen Operationeel Management

Indeling werkstuk

 • Titelpagina
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Hoofdgedeelte
 • Conclusie
 • Overzicht van geraadpleegde bronnen

Het hoofdgedeelte van een goed aftersales- /marketingplan dient de volgende onderdelen te bevatten:

Commercie

 • Missie van uw bedrijf
 • Visie en doelen van uw aftersalesorganisatie (de omvang maakt niet uit)
 • SWOT van uw aftersalesorganisatie
 • Wat u in de komende jaren gaat doen. Vertaal deze activiteiten naar een begroting van opbrengsten en kosten voor de komende jaren.
 • Heeft kritische succesfactoren geformuleerd (service, parts, rekening houden met universele bedrijven in de buurt).
 • Korte omschrijving van de geleverde producten en diensten
 • Het doel dat u hiermee voor ogen heeft
 • De segmenten waarin u werkzaam bent en wilt zijn
 • Omvang ontwikkeling kansen en bedreigingen (hoe groot is deze?)
 • Omschrijving van de klantengroepen (doelgroep segmentatie)
 • Omschrijving van de concurrentie
 • Omschrijving van de activiteiten die u (al) of gaat doen bij de diverse product, klant of segment combinaties
 • Doelen en budget
 • Uw vertrek-en eindpunt inzichtelijk maken en hoelang u daarover doet?
 • Sturing en controle (hoe, hoe vaak, door wie?)

Marketing

 • Waarom u dit plan heeft gemaakt zoals u het heeft gemaakt (toekomst gericht)
 • De strategie die u volgt. Is dit de juiste of noodgedwongen?
 • Kiezen van middelen; wat heb ik nodig om dit plan te verwezenlijken?
 • De toekomstvisie op uw merk(en) en uw bedrijf (en uzelf: zie SWOT)

HRM

 • Waar en op welke manier wordt uw visie zichtbaar in uw dagelijkse praktijk? De stijl van leidinggeven die daarbij hoort en waarin dit zichtbaar wordt
 • De sturings- en beheersingsinstrumenten die in uw bedrijf aanwezig zijn. Werken die optimaal (waaruit blijkt dit) of heeft u een verbeteringsslag te maken en hoe ziet u dit voor u? Welke verbeterslag(en) gaat u maken, welke stappen maakt u, wat kosten ze aan investering, wie heeft u hiervoor nodig in de uitvoering, wanneer moet dit operationeel zijn. Wat wilt u aan verandering zien?
 • De knelpunten die u ondervindt in uw dagelijkse functie als leidinggevende. Het aandeel van u  hierbij uw (hoe gaat u hiermee aan de slag?), wat hoort hierbij op het bordje van uw organisatie (wat zijn uw acties?) en wat ligt bij uw medewerkers (wat zijn uw acties?).
 • De synergie die er bestaat tussen de afdelingen (en/of vestigingen) binnen uw bedrijf? Waaruit dit blijkt. Waar kunt u als bedrijf, kijkend naar synergie in verbeteren, De aanpak waar u voor staat. De investeringen die hiervoor noodzakelijk zijn

Financieel

 • Een inventarisatie van alle bedrijfsmiddelen van de aftersalesafdeling. Maak een opstelling van de levensduur, de aanschafwaarde, de boekwaarde en een schatting van de resterende levensduur.
 • Een overzicht van alle opbrengsten van de aftersalesafdeling opgesplitst in intern, extren, olie en werk derden en de ontwikkeling van deze opbrengsten in de afgelopen 3 jaar.
 • Een overzicht van alle kosten van de aftersalesafdeling en de ontwikkeling van deze kosten in de afgelopen 3 jaar. Splits, waar mogelijk, deze kosten ook op per opbrengsten soort.
 • De ontwikkeling van de volgende kengetallen van de laatste 3 jaar:
  • omzet per monteur;
  • brutowinst per monteur;
  • gefactureerde uren per monteur;
  • garantiekosten werkplaats als % van de loonomzet;
  • verhouding indirecte medewerkers werkplaats en directe medewerkers
  • brutowinst magazijn als % van de magazijnomzet;
  • omzet per magazijnmedewerker
  • omloopsnelheid van de voorraad.
 • Geef m.b.t. de magazijnvoorraad aan welke kosten op de voorraad rusten. Denk  met name aan rente, ruimte en risico.

Conclusie

 • hierin komt de kandidaat terug op de hoofdpunten
 • grote lijnen puntsgewijs
 • concluderend wat hij uit het werken aan zijn plan heeft gehaald