Voorwaarden eindwerkstuk Sales-management

Onderdeel van het examen Operationeel Management

Indeling werkstuk

 • Titelpagina
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Hoofdgedeelte
 • Conclusie
 • Overzicht van geraadpleegde bronnen

Het hoofdgedeelte van een goed sales- /marketingplan dient de volgende onderdelen te bevatten:

Commercie

 • Missie van uw bedrijf
 • Visie en doelen van uw verkooporganisatie (de omvang maakt niet uit)
 • SWOT van uw verkooporganisatie
 • Heeft kritische succesfactoren geformuleerd (product, regio, markt)
 • Wat u in de komende jaren gaat doen. Vertaal deze activiteiten naar een begroting van opbrengsten en kosten voor de komende jaren.
 • Korte omschrijving van de geleverde producten en diensten
 • Het doel dat u hiermee voor ogen heeft
 • De segmenten waarin u werkzaam bent en wilt zijn
 • Omvang ontwikkeling kansen en bedreigingen
 • Omschrijving van de klantengroepen (doelgroep segmentatie)
 • Omschrijving van de concurrentie
 • Omschrijving van de activiteiten die u (al) of gaat doen bij de diverse product, klant of segment combinaties
 • Doelen en budget
 • Uw vertrek-en eindpunt inzichtelijk maken en hoelang u daarover doet
 • Sturing en controle (hoe, hoe vaak, door wie?)

Marketing

 • Waarom u dit plan heeft gemaakt zoals u het heeft gemaakt (toekomst gericht)
 • De strategie die u volgt. Is dit de juiste of noodgedwongen?
 • Kiezen van middelen; wat heb ik nodig om dit plan te verwezenlijken?
 • De toekomstvisie op uw merk(en) en uw bedrijf (en uzelf: zie SWOT)

HRM

 • Waar en op welke manier wordt uw visie zichtbaar in uw dagelijkse praktijk? De stijl van leidinggeven die daarbij hoort en waarin dit zichtbaar wordt
 • De sturings- en beheersingsinstrumenten die in uw bedrijf aanwezig zijn. Werken die optimaal (waaruit blijkt dit) of heeft u een verbeteringsslag te maken en hoe ziet u dit voor u? Welke verbeterslag(en) gaat u maken, welke stappen maakt u, wat kosten ze aan investering, wie heeft u hiervoor nodig in de uitvoering, wanneer moet dit operationeel zijn. Wat wilt u aan verandering zien?
 • De knelpunten die u ondervindt in uw dagelijkse functie als leidinggevende. Het aandeel van u  hierbij uw (hoe gaat u hiermee aan de slag?), wat hoort hierbij op het bordje van uw organisatie (wat zijn uw acties?) en wat ligt bij uw medewerkers (wat zijn uw acties?).
 • De synergie die er bestaat tussen de afdelingen (en/of vestigingen) binnen uw bedrijf? Waaruit dit blijkt. Waar kunt u als bedrijf, kijkend naar synergie in verbeteren, De aanpak waar u voor staat. De investeringen die hiervoor noodzakelijk zijn

Financieel

 • Uw rayon en uw rayonpotentie. De registraties die er zijn binnen en buiten uw rayon en het aantal registraties die er binnen uw rayon door een andere dealer zijn geleverd. Hoe u hiermee om gaat?
 • Een overzicht van alle kosten van de salesafdeling en de ontwikkeling van deze kosten in de afgelopen 3 jaar. Splits, waar mogelijk, deze kosten ook op per opbrengstensoort.
 • Maak inzichtelijk wat de kosten zijn van de voorraad nieuw en gebruikt. Hoe wordt deze gefinancierd?
 • Bereken voor nieuw en gebruikt, de stadagen en welk beleid hierin wordt gevoerd
 • De omloopsnelheid van en het rendement op gebruikte auto’s.
 • De kosten die rusten er op het gehele verkoopapparaat (denk hierbij aan overhead, personele kosten en kosten per m²).
 • De ontwikkeling van de volgende kengetallen van de laatste 3 jaar:
  • Gemiddeld brutowinst %
  • Reclamekosten per verkochte nieuwe en gebruikte auto
  • Kosten rijklaarmaken en garantiekosten per gebruikte auto
 • Activiteiten die hij in de komende jaren gaat doen.  (de activiteiten vertaald naar een begroting van opbrengsten en kosten voor de komende jaren)

Conclusie

 • Hierin komt de kandidaat terug op de hoofdpunten
 • grote lijnen puntsgewijs
 • concluderend wat hij uit het werken aan zijn plan heeft gehaald